Základná škola, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Nedeľa 21. 9. 2014
Počet návštev: 2716447

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • Vzdelávacie poukazy

  Žiaci školy dostali vzdelávacie poukazy.

  Môžu ich použiť na podporu záujmového vzdelávania a činnosť krúžku, do ktorého sa prihlásia.

  Vzdelávacie poukazy treba podpísané vrátiť do 25.9.2014.

  Zoznam krúžkov, ktoré škola ponúka je pod záložkou krúžky vľavo.

 • Zo septembrového plánu vyberáme:

  - do 10.9. vydáme žiakom vzdelávacie poukazy, môžete ich vrátiť škole vybranému záujmovému útvaru,

    ich zoznam bude v priebehu budúceho aktualizovaný

   - 17.9. štafetový beh -  Memoriál Márie Zavarskej v Brezne

  - do 19.9. napíšeme vstupné previerky zo slovenského jazyka a matematiky v 2.-9. ročníku

   - 22.9.-26.9. Beh okolo školy - žiaci I. stupňa a tvorivé dielne RGV vo Zvolene pre žiakov 7. ročníka

 • Školská jedáleň

  Záujemcom o stravovanie v školskej jedálni oznamujeme, že prihlásiť sa musia osobne u vedúcej školskej jedálne.

  Prihlásiť sa môžete od pondelka 25.8.2014.

 • Školský autobus

  vás bude voziť do školy aj tento školský rok. Odchod autobusu z Osrblia je o  7.10 hod. a zo Štiavničky o  7.23 hod.

  Odchod atobusov po vyučovaní  obidvomi smermi  je  13.35 hod.

  Autobus je určený výhradne na dopravu žiakov ( bez doprovodu)  do a zo školy. Výnimočne prvý deň školského roku môžu ísť s novými žiakmi rodičia.