Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Utorok 6. 10. 2015
Počet návštev: 3398905

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • KRÚŽOK anglického jazyka...

  ...začína svoju činnosť v pondelok 5.10. Stretnutie bude prebiehať v 3.A triede od 12.45 do 13.45 hod. Bližšie informácie k činnosti krúžku sa dozviete na tomto prvom stretnutí. TEŠÍ SA NA VÁS  vedúca krúžku - p. uč. Blahútová

 • RODIČOV POZÝVAME...

  ... na Plenárne ZR, ktoré sa uskutoční 6.10.2015 -  v utorok  v budove 2. stupňa na 1. poschodí o 15.30 hod.

  Po  jeho skončení budú prebiehať triedne aktívy v  jednotlivých triedach. Stretnú sa aj zástupcovia rodičov jednotlivých tried na Rade rodičov o 16.30 hod.

 • OKOLO CHOTÁRA...

  .... je názov podujatia, ktoré na našich žiakov čaká v piatok 2.10. Miesto vyučovania si pripomenú povesť o vzniku našej obce a vyberú sa na turistickú vychádzku OKOLO CHOTÁRA. Aké  pohľady ponúka náš chotár vám prezradia naše fotografie... Prváci sa v tento deň zoznámia s osobnosťou Jaroslava Simana.

 • KOMPARO

  Aj v tomto školskom roku sa ho zúčastníme. Zoznam záujemcov sa uzatvára 9.10.2015. Hlavným koordinátorom je p. uč. Mariana Rafajová. 

 • PLÁNUJEME na október

  • PRIPOMENÚŤ si mesiac úcty k starším na vyučovacích hodinách, triednych aktivitách
  • starší žiaci a zebričky z ŠKD navštívia špecializované zariadenie Tereza v Hronci
  • 1.10. začne činnosť krúžkov
  • 2.10. pripomenieme si 545. výročie vzniku obce turistickou vychádzkou Okolo chotára
  • 6.10. sa stretneme s vami ...