Základná škola Jaroslava Simana, Októbrová 16, Valaská

 

Navigácia

Nedeľa 21. 12. 2014
Počet návštev: 2880882

Vitajte na stránkach našej školy

ŠKOLA PRE DETI BUDÚCNOSTI

Novinky

 • Pokojné prežitie

  Vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších, radosť a pohodu všetkým návštevníkom našej stánky želajú žiaci a zamestnanci školy.

 • Vedúca ŠJ

  upozorňuje stravníkov, že odhlasovanie zo stravy na  posledný deň pred vianočnými  prázdninami bude ukončené 18.12.2014 do 7.45 hod.

 • Z plánu na december vyberáme

  - 1.12. Živá červená stužka - kampaň boja proti AIDS

  - 2.12. spoločné stretnutie rodičov deviatakov a zástupcov stredných škôl

  - 3.12. exkurzia žiakov 3. ročníka do Planetária v Žiari nad Hronom

  - 4.12. príchod Mikuláša a vianočné tvorivé dielne v škole, súčasťou dopoludnia  je aj  vystúpenie kúzelníka

  -11.12. vyhodnotenie súťaže SK -ovál

 • Súťaže

  2.12. - Všetkovedko a Expert

  8. a 9. 12. - školské kolo olympiády ANJ

  9.12. -  školské kolo olympiády NEJ

  10.12. - obvodné kolo olympiády SJL

  10.12. - Pytagoriáda 3. -4 ročník

  11.12.- Pytagoriáda 5.- 8. ročník

  12.12. - školské kolo olympiády BIO - projektová časť

  do 19.12. ukončiť školské kolo olympiády MAT pre 5 . a 9. ročník

 • Školská jedáleň

  Záujemcom o stravovanie v školskej jedálni oznamujeme, že prihlásiť sa musia osobne u vedúcej školskej jedálne.

  Prihlásiť sa môžete od pondelka 25.8.2014.